Drepturile conferite de Legea 677/2001

Persoanele vizate beneficiază de drepturile conferite de Legea 677/2001 (inclusiv dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și de opoziție).

Modificări ale politicii de confidențialitate

Orice modificări vor fi aduse politicii de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul nostru astfel încât să ramâneți tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele dvs. cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după orice modificare considerăm că esti de acord cu aceste modificări.

Prelucrarea datelor personale

În momentul vizitării site-ului www.pneumocontrol.ro, serverul web înregistreaza în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-ați vizitat, adresele din site pe care le accesați, precum data și durata vizitei. Informații personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de către dumneavoastră. Prin completarea datelor personale pe formularele de pe site, sunteți de acord ca aceste date să fie stocate și prelucrate de către S.C DSystems S.R.L și "Asociația Doctor Victor Babeș" Timișoara, precum și de a primi în viitor informații comerciale. S.C DSystems S.R.L și "Asociația Doctor Victor Babeș" Timișoara nu va transmite datele dvs. către terțe părți. Proprietarul consideră toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate pentru a se asigura că datele dumneavoastră personale sunt păstrate în siguranță și pentru a le proteja împotriva distrugerii ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Aceste măsuri oferă un nivel de securitate corespunzător riscului reprezentat de prelucrarea și natura datelor personale ce trebuie protejate. Conform Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, beneficiați de dreptul de informare, de acces, de intervenție asupra datelor, de opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Proprietarul vă asigură exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus, la simpla cerere a titularului datelor cu caracter personal transmisă în scris sau prin orice mijloc de comunicare.

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta declarație de confidențialitate.